אישורים

כאן תמצאו אישורי משרד הבריאות ומכון התקנים 

אישור משרד בריאות השהיית שפיכה
אישור השהיית שפיכה